Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2009


αμμόχωστος, ο κεχωσμένος εντός άμμου ή κεκαλλυμένος υπό άμμου, ο αμμοσκέπαστος,
τα ποιήματα δηλ. της ζωής και της γραφής
εντός της άμμου κεχωσμένα, στην αμμοχωσιά μέσα, στο κοίλωμα εκείνο εκ του χειμάρρου αφημένα, μες στην άμμο θαμμένα ενταφιασμένα όχι κεκοιμημένα μα αγρυπνούντα έτοιμα να εξεγερθούν να θυμηθούν τον γεννήτορα χείμαρρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου